El brillant text de Pinter segueix donant molt de joc, malgrat les mancances i els excessos d’aquest irregular muntatge

Author