El teatre popular de De Filippo sempre es agradable de recuperar i aqui resulta entranyable en molts moments.

Author