Una gran interpretació d’Orella, en un conjunt mes irregular.

Author