Malgrat la grata presencia de Soler i Vallicrosa, el text perd interès a mesura que passa i predomina mes un humor poc subtil.

Author