Un excel·lent Sacristán imposa les normes, en aquest Mamet clarament menor -només cal fixar-se en el precipitat final- ,però ben representatiu de l’estil d’un autor major

Author