ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Reinterpretació valenta del flamenc, a partir de músiques que no le són propies, però lastrat per unes transicions lentes i ampuloses.

Author