Reinterpretació valenta del flamenc, a partir de músiques que no le són propies, però lastrat per unes transicions lentes i ampuloses.

Author