ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Una posada en escena molt potent i uns actors brillants al servei d’un text que, tot i resultar un pèl antiquat, recupera actualitat amb l’escena final.

Author