Sobresurten la complicitat i l’entrega de tres actors que es fan seva una funció que no decau en cap moment.

Author