Bon treball del duet Borràs/Albet. Segueixen amb la seva energia desbordant. Potser se li troba a faltar un pèl d’intenció dramàtica, anar més enllà que la reflexió sobre l’art, que queda prou difosa

Author