Una magistral comèdia del gran De Filippo, dirigida també magistralment per un Lluís Homar que sap com fer-se seu l’espectacle sense deixar de ser.li fidel a l’original.

Author