Tota la grandesa de la sala Gran del TNC es al servei d’un espectacle on els actors són, menys poques excepcions, només dos a escena.

Author