El text, juganer, conserva la força i els actors resisteixen la comparació amb els originals.

Author