ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

El text, juganer, conserva la força i els actors resisteixen la comparació amb els originals.

Author