No hi ha, doncs, un gran efecte sorpresa sinó una dosificació de l’efecte sorpresa, des de l’eufòria, els nervis i les discussions internes fins a la penombra que tanca l’última escena.

Author