La versió de David Pintó ha defugit d’un registre artificiós i l’ha acostat al parlar quotidià dins de la correcció que es mereix el text de Wedekind. El muntatge compta amb un equip emergent.

Author