Ni la direcció de Mario Gas ni el bon treball dels dos intèrprets hi poden fer gaire cosa més perquè tots plegats es troben encotillats per un discurs que comença lent i repetitiu.

Author