Una troballa dramatúrgica que entronca modernament amb la tradició del teatre familiar i que ofereix a canvi l’alternativa de no privar-se de viure la vida sense estrès.

Author