Propostes com aquesta versió lliure d’«Ivànov» d’Àlex Rigola sempre són controvertides. Hi ha qui voldria l’obra en estat pur. I hi ha qui encara la troba massa poc radical.

Author