Poques vegades un teatre que s’anomena «Cine» mostra tanta veritat envoltada de bellesa escènica.

Author