ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Com passa amb la major part del teatre de Brossa, els espectadors cal que s’hi enfrontin amb una bona dosi de simpatia i complicitat.

Author