Com passa amb la major part del teatre de Brossa, els espectadors cal que s’hi enfrontin amb una bona dosi de simpatia i complicitat.

Author