El risc que comporta enfrontar-se a «Blasted» és doble. Perquè primer pot topar amb la comoditat estable de la comunitat d’espectadors. I en segon lloc perquè exigeix dels tres intèrprets donar-ho tot

Author