Avís doncs als voyeurs del segle XXI, que encara n’hi ha: si algú es pensa que l’obra va de sexe amunt i sexe avall, que s’ho tregui del cap. La intenció hi és, però no arriba mai el semen al riu.

Author