La versió en un teatre de considerables dimensions com el Borràs crec que se’n ressent, a pesar que hi ha un treball d’actors que no escatimen ni gest ni risc de prendre mal.

Author