ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

El desenvolupament de l’obra transporta els espectadors a l’època d’Agatha Christie. És una manera de no trair l’autora ni tampoc l’atmosfera de mitjan segle passat.

Author