Una obra de creació pròpia, a partir d’un assaig sobre la estupidesa, que requereix, això sí, la veterania i experiència escènica de l’intèrpret.

Author