ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Són les escenes de parella les que aporten un discurs dramàtic i romàntic més evident i en les quals s’entreveu una manifesta complicitat entre cadascun dels dos intèrprets.

Author