Són les escenes de parella les que aporten un discurs dramàtic i romàntic més evident i en les quals s’entreveu una manifesta complicitat entre cadascun dels dos intèrprets.

Author