Els dos intèrprets combinen el diàleg parlat amb el cantat i la trama avança amb aquests dos registres amb un ritme que va pujant de to, que també dóna joc als catorze músics.

Author