Si Bernardo Atxaga beu de les fonts de la infantesa, del món ideal i de la imatgeria popular, Calixto Bieito en l’adaptació teatral fa una transcripció similar.

Author