Un relat que seria molt críptic si els espectadors d’aquest inici de segle XXI no visquessin permanentment el drama dels refugiats.

Author