ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

Comèdia i humor que van pujant de to i que està a les mans de la interpretació de cadascun dels personatges.

Author