El muntatge, breu, just una hora, es basa sobretot en les lletres de caràcter i les diverses peces musicals de caràcter narratiu, amb un registre melòdic que defuig el clixé dels grans musicals.

Author