Com en una dansa de debò, en aquesta «Dansa d’agost» els vuit intèrprets tenen tots el seu compàs escrupolosament marcat.

Author