Un text lingüísticament impecable, sense gratuïtats innecessàries, molt ben dit pels quatre intèrprets. Opta també per molta narrativa, diàleg, acció i poca intervenció musical.

Author