ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

La Petita Malamaluga fa un espectacle més sensorial que amb «Bítels per a nadons» que se centrava més en l’amansiment dels reis de la casa a través de la música.

Author