Amb una base poètica de text com aquesta, la profunditat del discurs sura a flor de pell. I els tres intèrprets tenen la difícil missió que aquest discurs arribi als espectadors.

Author