Una comèdia agra que no pot evitar els somriures dels espectadors, malgrat que aquests siguin conscients que els quatre personatges que tenen davant malden per esmicolar-se a trossos durant 80 minuts.

Author