Una raspallada lúdica, teatral, divertida que, més que queixalar en segons quines qüestions epidèrmiques, el que fa és llançar una onada a cappella sobre cadascuna de les set lleis educatives.

Author