El discurs té més importància que l’acció. És a través del discurs que l’autor fa entrar els espectadors en una sessió terapèutica per a totes les edats.

Author