ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

L’espectador es pot sentir remogut i enterbolit i fins i tot angoixat pel pes d’un diàleg domèstic senzill, però tens, violent i sobrecarregat.

Author