Són dos personatges tan «ignots» com el repte que es proposen, és a dir, desconeguts, tant per als espectadors que no sabran fins al final què amaguen.

Author