Diria que la relació entre Eva i Adela vol ser violenta, però que, en tractar-se de dos personatges femenins, aquesta violència queda, si més no, volgudament maquillada, sense sang ni fetge.

Author