Una obra perquè els espectadors es facin, al final, la pel·lícula al seu gust, amb una interpretació coral mesurada, que no cau en l’excés verbal, que el contingut facilitaria.

Author