Aquesta és una producció de risc considerable per la dotzena d’intèrprets. I es detecta que hi posa tothom la carn a la graella.

Author