La companyia ha sabut condensar en un espectacle familiar de durada breu allò més essencial de la sensible història de David Cirici i n’ha resultat un muntage altament narratiu sense paraules.

Author