Perfecte. Com si fos d’autoria original. Amb un llenguatge tan corrent i eficaç com intel·ligible que els intèrprets fan encara més intel·ligible.

Author