La proximitat que permet l’estructura de la Sala Atrium reforça l’expressivitat de les tres actrius.

Author