ESCENA AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

El centre de documentació audiovisual privat
de les arts escèniques de Catalunya

«Bhrava!» té aires de teatre, de dansa i de pista de circ, però sobretot té aires d’arts escèniques franceses, música original inclosa.

Author