Aquest «Hamlet» és el «Hamlet» de l’actor Pol López i també el «Hamlet» de l’Ofèlia de l’actriu Maria Rodríguez.

Author