La segona part va in crescendo, guanya en l’esperada frescor, es matisa molt més en il·luminació, es dispara també en interpretació i aguanta bé fins a la ballaruga final.

Author